skip to Main Content

Källförteckning

Litteratur

Annerstedt, C., Gjerset, A. m.fl.:Idrottens Träningslära. SISU Idrottsböcker, Stockholm 1997.

Berg, U. m.fl.: Metodik i redskap, Svenska Gymnastikförbundet, Stockholm 2008.

Bjørn, M.: Bogen om Springgymnastik. DGI, 1994.

Ekblom, B., Nilsson, J.: Aktivt liv. Vetskap & praktik. SISU Idrottsböcker, Stockholm 2000.

Ericsson, I.: Rör dig – Lär dig, motorik och inlärning. SISU Idrottsböcker, Stockholm 2005.

Grindberg, T., Jagtöien, G.L.: Barn i rörelse. Fysisk aktivitet och lek i förskola och skola. Studentlitteratur, Lund 2000.

Holle, B.: Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling. Natur och Kultur, Stockholm 1987.

Holle, B.: Rörelseberedd-lekberedd? Praktisk vägledning i barns grovmotoriska utveckling. Natur och Kultur, Stockholm 1985.

Huitfeldt, Å m.fl.: Rörelse & idrott. Liber, Stockholm 1998.

Jagtöien, G.L., Hansen, K., Annerstedt, C.: Motorik, lek och lärande. Multicare Förlag, Göteborg 2002.

Jensen, S. H.: Pige gymnastik redskabsøvelser 1. J.FR. Clausens forlag, Köpenhamn 1971.

Jensen, S. H.: Pige gymnastik redskabsøvelser 2. J.FR. Clausens forlag, Köpenhamn 1971.

Jensen, S. H.: Pige gymnastikbehændighedsøvelser. J.FR. Clausens forlag, Köpenhamn 1971.

Johansson, F.: Fysisk träning för ungdom. SISU Idrottsböcker, Lund 2003.

Karlefors, I.: Att samverka eller…? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svensk grundskolan. Universitetstryckeriet Luleå 2002.

Murmark, K., Ståhl, G. : Gympa i skolan – Idéspruta, Svenska Gymnastikförbundet, Stockholm 1989.

Myndigheten för skolutveckling: Idrott och hälsa. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Liber, Stockholm 2007.

Nyberg, M., Sterner, T.: Gymnastikdidaktik. Idrotteket nr 18. Idrottshögskolan, Stockholm 1998.

Sandberg, C.: MTI-Boken. Motorik och perception i praktiken. Christer Sandberg MTI, Båstad 1991 (3.,rev.uppl.).

Sandborgh-Holmdahl, G., Jansson, Y.: Se, upptäcka och förstå. Observationer av 6-7åringars motori. Eklunds Förlag, Solna 1992.

Sandborgh-Holmdahl, G., Jansson, Y.:Rörelse i klassrum och lekrum. Eklunds Förlag, Solna 1988.

Schmidt, R.A., Wrisberg, C.A.: Idrottens motorik & motorisk inlärning. SISU Idrottsböcker, Stockholm 2001.

Strandell, A., Bergendahl, L.: Sätt Sverige i rörelse 2001. Förskolan/skolan. Statens Folkhälsoinstitut, Stockholm 2002.

Szabo, J., Szabo, P.: Leka och lära med bokstavsmattor. Rörelseträning för sexåringar och lågstadieelever. Legus Förlag, Stockholm 1994.

Tybjerg-Pedersen, E. L.: Krop og Træning. Nordisk Forlag A/S, Köpenhamn 1999 (3. utg.).

Tyni-Lenné, R.: Rörelsereceptet. Brombergs, Stockholm 2004.

Wolmesjö, S.:Rörelseaktivitet – lek & lärande för utveckling av individ och grupp. SISU Idrottsböcker Stockholm 2006.

Muntliga källor

Lisa Murmark. Idrottslärare. Ljungenskolan.Höllviken. Intervju.2006-02-02.

Eva Wolfhagen. Idrottslärare. Bjärred. Intervju 2006-01-23.

Mats Johnsson. Universitetsadjunkt. Malmö Högskola. Intervju 2006-02-09.

Jan-Eric Ekberg. Biträdande enhetschef. Malmö Högskola. Intervju 2006-02-09.

Idrottsenheten. Malmö Högskola. Diskussions seminarium med personalen 2007-02-14.

Idrottsenheten. Malmö Högskola. Feedback seminarium med studenterna 2007-12-12.

Solweig Hallberg. Universitetsadjunkt. Umeå Universitet. Intervju 2007-12-16.

Pernilla Eriksson. Studievägledare. Umeå Universitet. Intervju 2007-12-16.

Magnus Ferry. Universitetsadjunkt. Umeå Universitet. Intervju 2007-12-16.

Tage Sterner. Prefekt. Högskoleadjunkt. Gymnastik- och Idrottshögskolan. Intervju 2007-12-17.

Marie Nyberg. Högskoleadjunkt. Gymnastik- och Idrottshögskolan. Intervju 2007-12-17.

Mats Johnsson. Universitetsadjunkt. Malmö Högskola. Intervju 2008-01-11.

Jan-Eric Ekberg. Biträdande enhetschef. Malmö Högskola. Intervju 2008-01-11.

Facebook feed

Unable to display Facebook posts
Show Error Message

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference for a solution.
Back To Top