skip to Main Content

Förord

Idén till detta material föddes redan år 2000 då vi var aktivt engagerade i föreningslivet, inom Svenska Gymnastikförbundet samt i skolidrotten. Jimmy var med och skapade Svenska Gymnastikförbundets nya trampettutbildning och var ansvarig för att producera det filmatiserade interaktiva materialet. Detta blev en succé bland annat på grund av valet att filma de gymnastiska övningarna. Det underlättade för ledare som själva inte behärskade eller hade sett övningarna att på ett enkelt och pedagogiskt sätt få se och förstå hur de skulle utföras, en grundförutsättning för att kunna lära ut momenten. Materialet var enbart riktat till elitgymnastiken. Vi kände att det hade varit till stor nytta och ett uppsving för skol- och breddgymnastiken att få ett filmatiserat modernt material.

Under en period år 2003 arbetade vi som universitetsadjunkter på Malmö Högskola där vi undervisade idrottslärarstudenterna i gymnastik och dans. Vi fick erfara att det fanns ett behov av ett nytt redskapsgymnastikmaterial som var riktat mot skola och breddgymnastik. Ett forsknings samarbete inleddes med Malmö Högskola för att vidarutveckla våra tankar och med ambition att titta på redskapsgymnastiken från ett nytt perspektiv med fokus på kreativitet, upplevelser och de ytterligare inlärningseffekter som ges av gymnastiken.

2004 & 2005 fick projektet vila och tankarna mogna då vi åkte på turné med vårt artisteri.

2006 tog vi, i egen regi, på nytt upp projektet och gjorde en omfattande litteraturstudie samt intervjuade ett flertal idrottslärare i Skåne. 2007 intensifierades arbetet ytterligare och ett samarbete med skolor i Höllviken, Bjärred och Bunkeflo inleddes för att filmatisera 17 stycken gymnastiklektioner. Samtidigt ställde Kämpinge GF och Lugi GF upp med lokaler, ledare och gymnaster för att filmatisera pedagogiken bakom ca 150 olika övningar.

På hösten 2007 träffade vi rektorer, adjunkter, lektorer och professorer från idrottslärarutbildningarna på Malmö Högskola, Umeå Universitet och Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm samt representanter för Svenska Gymnastikförbundet. Diskussionerna kring materialet var mycket spännande och inspirerande för vidare arbete. Ett första utkast presenterades för ledningen och studenterna vid Malmö Högskola som gav värdefull feedback och bra idéer.

2008 och 2009 arbetade vi intensivt med videoredigering av de nästan 100 filmatiserade timmarna och skapandet av textmaterialet.

2010 vidarutvecklade vi presentationssättet av materialet genom att utnyttja och dra fördelar av modern IT. Detta ledde till skapandet av en interaktiv utbildningsform på internet, eLearn, som gav möjlighet att ”streama” instruktionsfilmerna på nätet och på så sätt hålla materialet levande och aktuellt.

Vi har reviderat det ursprungliga upplägget ett flertal gånger p.g.a. svårigheten att greppa om hela redskapsgymnastiksområdet, valet av nivå och differentiering samt möjligheten att presentera materialet innovativt med användning av ny teknik och multimedia. En genomgående tanke är att materialet ska vara riktat till bredden och skolan samt att det ska gå snabbt och lätt att ta till sig informationen. Därför har vi valt att använda en enkel och tydlig struktur samt att utelämna källreferenser i den löpande texten. De källor vi använt oss av och som inspirerat oss återfinns i källförteckningen.

Att skapa succéupplevelser i skolgymnastiken och föreningslivet har varit det centrala begreppet i utvecklingen av detta utbildningsmaterial och har påverkat många av våra beslut under projektets gång. För att filmen ska representera skolelever och breddgymnasters rörelsemönster och kunskap har vi valt att filmatisera materialet både ute på skolor och i föreningar med breddverksamhet.

Vi hoppas att detta material kan inspirera dig, som idrottslärare eller ledare i en idrottsförening, till att skapa spännande upplevelser för dina elever/gymnaster. Vår förhoppning är dessutom att du som lärare ska kunna använda delar av filmen i undervisningen för att inspirera eleverna till att ha kul och vara kreativa med gymnastiken.

En redskapsbana full med hinder bör ses som en bana full av möjligheter och det är bara fantasin som sätter gränserna för hur du som pedagog väljer att arbeta med redskapsgymnastik. Med en god förståelse för grundformer och gymnastiska moment och med ett kreativt angreppssätt hoppas vi att inte bara eleverna utan att även du som lärare får en upplevelse av succé.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som inspirerat oss, gett feedback och varit en del av vår resa för att genomföra detta projekt.

Ett särskilt stort tack till Malmö Högskola som hela tiden funnits som bollplank, Kämpinge GF och Lugi GF som ställt upp med både lokaler, ledare och gymnaster, Annika Hernmo som flitigt ställt upp framför kameran som vår mottagare i alla övningar, EmmaLi Edenbrink som entusiastiskt och tålmodigt spelat in allt tal med flera olika versioner, Ängslättsskolan, Ljungenskolan och Bjärehovskolan som gett oss fria händer att hålla och filmatisera gymnastiklektionerna i samarbete med elever och lärare. Dessutom vill vi tacka Anders Brun på Lunds nyföretagarcenter, Agneta Spånberg på ALMI och Agneta Weiland, frilansskribent.

Anna Netterlid & Jimmy Andersson

Facebook feed

Unable to display Facebook posts
Show Error Message

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference for a solution.
Back To Top